Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ

Αποκαλύπτονται σιγά τα σχέδια και οι προθέσεις της ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ και της ΕΝΕ . Μια χρήσιμη επεξήγηση/πληροφορία ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ Κος Αριστείδης Δάγλας είναι και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΕ.
Βάλλουν συνειδητά κατά των Τ.Ε.Ι. υποβαθμίζουν την ακαδημαϊκή τους υπόσταση και την αξία των πτυχίων μας, μεθοδευμένα, γιατί έχουν άλλους σκοπούς και στόχους ως φαίνεται.Οι Πανεπιστημιακές Θέσεις και τα προνόμια τους έχουν αποπροσανατολίσει παντελώς και τους έχουν υποχρεώσει σε μια «τυφλή» πορεία υπο την ηγεσία των Πανεπιστημιακών μεντόρων τους .
Δείτε την θέση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως αυτή είναι δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα τους :

«ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχέδιο Ενιαίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ Νοσηλευτικής ΕκπαίδευσηςΗ εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη – μέλη με την ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση (πλήν της Γερμανίας), η δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το άρθρο 5 του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόμου 3204/2003 περί άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδηγίες (77/451, 77/452, 77/453 Ε.Ο.Κ.) , επιβάλλουν την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την κατάργηση των αντιστοίχων Τμημάτων Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. Η λειτουργία – ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων πρέπει να εξαγγελθεί με τον ακόλουθο προγραμματισμό:
Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝΤα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε υγειονομικές περιφέρειες που θα συμβάλλουν στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην προαγωγή της υγείας, επιλύνοντας χρόνια προβλήματα της περιφέρειας. Κατά συνέπεια στα ήδη υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής Αθηνών και Σπάρτης, θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα τμήματα:
1. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Το σκεπτικό ίδρυσης στηρίζεται στο γεγονός ότι το εν λόγω τμήμα θα καλύψει τις ανάγκες της Υγειονομικής Περιφέρειας Θράκης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πέριξ νομών και θα προάγει τη διακρατική συνεργασία με τα Βαλκανικά κράτη και το κράτος της γείτονος Τουρκίας, για την οργάνωση δικτύων πρόληψης λόγω του ότι η εν λόγω περιοχή της Ελλάδος αποτελεί πύλη εισόδου Πολυεθνικού Μεταναστευτικού στοιχείου.
2. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση αυτή θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών υγειονομικής φροντίδας όλων των όμορων νομών της Μακεδονίας και στην διακρατική συνεργασία με το κράτος των Σκοπίων και τα λοιπά Βαλκανικά κράτη. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λόγω της πληθώρας Γενικών - Ειδικών νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών κλινικών, ιδιωτικών πολυκλινικών υψηλής στάθμης, πολυιατρείων και δομών κοινοτικής ψυχικής υγείας, για την άρτια θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των Νοσηλευτών, την ανάπτυξη της νοσηλευτικής έρευνας και της εξειδίκευσης σε νέα δεδομένα.
3. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στο νομό Λαρίσης με έδρα τη Λάρισα. Η ίδρυση-λειτουργία ενός Νοσηλευτικού τμήματος με παράλληλη υποστήριξη Τμημάτων Ιατρικών και Βιολογικών επιστημών, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κάλυψη φροντίδας υγείας σε πρωτογενές κυρίως επίπεδο της ευρύτερης περιοχής (Πιερία- Θεσσαλία- Φθιώτιδα), λόγω της ύπαρξης βιομηχανικών μονάδων και αγροτικών-αλιευτικών δραστηριοτήτων, υψηλής επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία.
4. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στα Ιωάννινα, για την ευρύτερη κάλυψη αναγκών υγείας όλων των επιπέδων φροντίδας της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και των Ιονίων Νήσων.
5. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στο Ηράκλειο Κρήτης. Η άρτια οργάνωση του Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, η αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και η καταξίωση αυτού στον ελληνικό και διεθνή χώρο, επιβάλλουν την παράλληλη συμβίωση του Νοσηλευτικού Τμήματος για την προαγωγή της κλινικής έρευνας σε ποιοτικό και ανταγωνιστικό επίπεδο.
6. Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα την Ρόδο. Η ίδρυση-λειτουργία αυτού του τμήματος αφενός θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε όλα επίπεδα, αφετέρου θα προωθήσει την ανάπτυξη συστημάτων τηλε-υγείας λόγω των ιδιαζόντων συνθηκών διαβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ των νήσων.
ΙΙ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. – ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ(α) Κατάργηση όλων των νοσηλευτικών Τμημάτων από τις σχολές Επαγγελμάτων υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. (Σ.Ε.Υ.Π./ Τ.Ε.Ι.), ήτοι:
1. Νοσηλευτικής Α’ & Β’, Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
2. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Πατρών.
3. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης.
4. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
5. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
6. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
7. Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π/ Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
(β)Μεταφορά – Ένταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα υπάρχοντα συγγενή τμήματα, των σχολών Σ.Ε.Υ.Π των Τ.Ε.Ι., όπως: Eπισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Διοίκησης Μονάδων υγείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Λογοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας κλπ., για την αυτοδίκαιη αποκατάσταση αυτών λόγω της κατάργησης.
(γ) Ακύρωση άμεσα όλων των υπό εξέλιξη διορισμών εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδος και ειδικότητας (Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού), για την αποφυγή πρόσθετων δαπανών εν όψει της κατάργησης των Νοσηλευτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
(δ) Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.Ι, ώστε κατά το διάστημα που θα χρειαστούν να αποφοιτήσουν οι τελευταίοι εισακτέοι στα εν λόγω ιδρύματα, να αποκτήσουν τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να μεταταχτούν σε θέσεις ΔΕΠ στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα »


ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι

ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ ΣΤΑ ΤΕΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ;

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ , ΑΛΛΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο Κος ΔΑΓΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ,ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ;

ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΠ ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ;

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕ ΟΠΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΔΑΦΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ «ΚΥΡΙΟΙ» ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.

ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ «ΚΥΡΙΟΙ» ΤΗΣ ΕΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ .......................ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ........................!

ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΜΕ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΖΟΥΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ........ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕ ................!

ΕΕΝΑΤ

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΣ ΧΑΙΡΟΜΑΙ! ΚΑΙ ΣΑΣ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ! ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ , ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΜΕ E-MAIL ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΟΥΣ! ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ .
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ:
ΤΕΙ!ΤΕΙ!ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ !!!!!!!!!!!!
ΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ; ΠΟΙΟΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;

Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΒΟΛΕΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ…
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΕΞΟΡΓΙΣΕ ΠΟΛΥ.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ;
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ…
ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΙ.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΝΙΑΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΕΣ.. ΑΡΚΕΤΑ!!!!

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ..

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

michail R είπε...

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ.